Bodegraven-Reeuwijk

Routes

Sorry, er zijn momenteel geen routes.

Historie

Historie

De kruitdampen zijn al lang opgetrokken en het kanongebulder is verstomd; de vestingsteden hebben hun werk gedaan. In de 19e eeuw hield de waterlinie op te bestaan en veel vestingsteden hebben toen direct de hoge wallen afgegraven en de poorten afgebroken om toegang tot de stad gemakkelijker te maken. Toch hebben zij stuk voor stuk nog allemaal een mooi, gezellig en historisch centrum.

Kom eens kijken naar deze prachtige steden, gelegen binnen het Groene Hart.

De geschiedenis van de Wierickerschans begint in het Rampjaar 1672. Stadhouder Willem III had nabij de plaats, waar de Enkele Wiericke in de Oude Rijn stroomde, zijn hoofdkwartier ingericht. Een groot deel van het platteland tussen Muiden en de Merwede stond onder water om de vijand, de Fransen, die vanuit Utrecht en Woerden naar Holland oprukten, tegen te houden. In december 1672 begon het echter te vriezen, waardoor een groot Frans leger over het ijs, via de Meije achterlangs Zwammerdam en Bodegraven wist te bereiken. In deze twee dorpen richten ze een bloedbad en een vuurzee aan om vervolgens langs Nieuwerbrug, waar de Staatse troepen de vlucht hadden genomen, weer naar Woerden terug te keren.

Na het Rampjaar werd de verdediging van Holland gereorganisserd. Op de plaats van het vroegere hoofdkwartier van de prins, is in 1673 door bouwmeester Anthonie Smits het fort Wierickerschans gebouwd. Het was oorspronkelijk ontworpen volgens het zogenaamde Oud-Hollandse stelsel en werd in 1698 aangepast op basis van het Nieuw-Hollandse stelsel.

Aanvankelijk was de Wierickerschans als verdedigingswerk in gebruik, maar na 1747 werd het voornamelijk gebruikt als opslagplaats voor militair materieel en, vooral, buskruit. Tussen 1824 en circa 1875 was de Wierickerschans zelfs landelijk Hoofddepot van ’s Rijks Buskruit. Wekelijks voeren er schepen vanuit de schans naar verschillende vestingsteden in Nederland: een uiterst riskant transport.

Kanon voor het gebouw uit 1830 dient als speeltoestel

Na het ontmantelen van de Oude Hollandse Waterlinie in de 19e eeuw bleef de Wierickerschans in gebruik als opslagplaats van legermaterieel en munitie, tot in de jaren ’60 van de vorige eeuw. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn er tussen 1915 en 1917 nog Engelse en Duitse officieren geïnterneerd geweest. In 1998 verloor het fort definitief zijn militaire status.

Binnen het fort bevindt zich een aantal oude en interessante panden. Zo zijn daar onder meer een poortgebouw uit 1783, verschillende kruitmagazijnen uit 1747, 1783 en 1828, een kuiphuis uit 1828 en officierswoningen en manschapsverblijven uit het begin van de 19e eeuw. Behalve cultuurhistorisch is het fort tegenwoordig ook als natuurgebied van belang. De Wierickerschans is een rijksmonument; delen van het complex moeten nog worden gerestaureerd.

Fort Wierickerschans bezoeken?

Rondleidingen kunnen vooraf worden geboekt.

Naast het fort ligt een groot parkeerterrein. Het hek van de loopbrug naar het fort zit echter vaak op slot. De oude toegang aan de weg is wel altijd open. Als de fortlocatie is verhuurd, is bezoek niet mogelijk.

Voor meer informatie over het gebied, neem een kijkje op: groenehart.nl

Volg ons op sociale media

Oude Hollandse Waterlinie

De spannendste waterlinie van Nederland was ooit de meest succesvolle linie van Nederland. Nu vormt de Oude Hollandse Waterlinie een prachtig en uniek cultureel watererfgoed met vestingsteden, molens en gemalen, bruggen, sluizen en waterkeringen. De moeite waard om te bezoeken, beleven en beheren.

Loop dit weekend de Smokkel Route! Deze mooie wandelroute gaat langs onder andere rivier de Lek, de Vlist, de Boezemmolen nr. 6 en nog veel meer. Er zijn altijd vele grensconflicten tussen Holland en Utrecht geweest, zichtbaar in de grillige en sterk wisselende grenslijnen. Dit is een prachtige wandeling langs deze grens. 

Bekijk de ‘Smokkel Route Koeneschans’ op de website.

Foto: @liessie1 

#oudehollandsewaterlinie #beleefdegeschiedenis #waterlinie #groenehart #erfgoed #geschiedenis #historie #linie #defensie #cultuur #liniebreed #nederland #holland #forten #natuur #nature #outdoor #fietsen #fietsvakantie #mooinederland #mooiholland #haastrecht #krimpenerwaard #schoonhoven #molen #water #vestingstad #vestingsteden

Loop dit weekend de Smokkel Route! Deze mooie wandelroute gaat langs onder andere rivier de Lek, de Vlist, de Boezemmolen nr. 6 en nog veel meer. Er zijn altijd vele grensconflicten tussen Holland en Utrecht geweest, zichtbaar in de grillige en sterk wisselende grenslijnen. Dit is een prachtige wandeling langs deze grens.

Bekijk de ‘Smokkel Route Koeneschans’ op de website.

Foto: @liessie1

#oudehollandsewaterlinie #beleefdegeschiedenis #waterlinie #groenehart #erfgoed #geschiedenis #historie #linie #defensie #cultuur #liniebreed #nederland #holland #forten #natuur #nature #outdoor #fietsen #fietsvakantie #mooinederland #mooiholland #haastrecht #krimpenerwaard #schoonhoven #molen #water #vestingstad #vestingsteden

3 dagen geleden
View on Instagram |
1/1
Design: Brankomedia.nl | Powered by: Bootsystems.nl